Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 6

Základní info

Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

  • Školení a zkouška § 5 - osoby s elektrotechnickým vzděláním - bez praxe
  • Školení a zkouška § 6 a § 7 - osoby s elektrotechnickým vzděláním podle Vyhlášky 50/1978 Sb.

Doklady, které potřebujete ke školení:

  • Originál a kopie dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o absolvování vysoké školy).
  • Doklad totožnosti.
  • Staré osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§ 6-7).
  • Potvrzení zaměstnavatele o délce praxe – zaměstnanec (§ 6-7).
  • Čestné prohlášení o délce praxe – OSVČ (§ 6-7).
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na elektrických zařízeních.
 

Cena:

kurz (12 hod. + zkouška) § 5 - 800,- Kč
kurz + zkouška § 6 - 935,- Kč
kurz + zkouška § 7 - 935,- Kč
 
Doporučená literatura: např. „Příručka pro zkoušky elektrotechniků – Ing. Michal Kříž“

Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 6

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
935 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.