Směrnice o odpadech a SCIP databáze

kurz

Základní info

Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost výrobců a dovozců dle nařízení REACH informovat o obsahu SVHC látek (látky vzbuzující vážné obavy) v předmětech. Týká se to předmětů, které jsou vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU.
On - line seminář vám pomůže ujasnit si své povinnosti stanovené směrnicí o odpadech a pomůže vám zorientovat se v nástroji Agentury ECHA, který bude sloužit pro oznamování těchto výrobků a látek v nich obsažených. Obsah
Legislativní základ
Tři hlavní cíle databáze SCIP
Kdo oznamuje?
Co oznamuje?
Důvody pro zařazení látky mezi SVHC
Co je předmět?
Jaké nástroje budou k dispozici pro přípravu a odesílání informací do databáze SCIP?
Shrnutí
Časté dotazy
Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost výrobců a dovozců dle nařízení REACH informovat o obsahu SVHC látek (látky vzbuzující vážné obavy) v předmětech. Týká se to předmětů, které jsou vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU.
On - line seminář vám pomůže ujasnit si své povinnosti stanovené směrnicí o odpadech a pomůže vám zorientovat se v nástroji Agentury ECHA, který bude sloužit pro oznamování těchto výrobků a látek v nich obsažených. Obsah
Legislativní základ
Tři hlavní cíle databáze SCIP
Kdo oznamuje?
Co oznamuje?
Důvody pro zařazení látky mezi SVHC
Co je předmět?
Jaké nástroje budou k dispozici pro přípravu a odesílání informací do databáze SCIP?
Shrnutí
Časté dotazy

Směrnice o odpadech a SCIP databáze

Vybraný termín:

 Praha

Cena
1 490,- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.