Školení řidičů z povolání do 3,5 t celkové hmotnosti vozidla

kurz

Základní info

Dvoudenní kurz dle přiložené učební osnovy :
Pro řidiče, kteří řídí vozidla B, T a také C do 7500 kg celkové hmotnosti. Kurz je ukončen ověřením znalostí učitelem AŠ. Na závěr je vydáno potvrzení o školení.
Pro řidiče, kteří řídí:
a) motorové vozidlo vybavené zvláštním výstražným zařízením se zvláštním světelným zařízením modré barvy.
b) vozidlo taxislužby.
c) vozidlo pro přepravu nákladů nebo soupravu o celkové hmotnosti vyšší než 7500 kg (mimo T).
d) vozidlo přerpavující více než 9 cestujících včetně řidiče.

Kurz je ukončen 1x za 3 roky oficiálním přezkoušením prověřeným zkušebním komisařem AŠ z předpisů o provozu na pozemních komunikacích testem. Pro řidiče mladši 21 let je navíc stanovena praktická zkouška, řízení a ovládání tohoto vozidla. Zkoušky se provádějí druhý den po ukončení školení.

Školení řidičů z povolání do 3,5 t celkové hmotnosti vozidla

Vybraný termín:

 Olomoucký kraj

Cena
 dohodou - informace v autoškole

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.