Školení řidičů referentů online

e-kurz

Základní info

Školení řidičů

Zákoník práce ve svém § 103 ukládá zaměstnavatelům povinnost zajistit školení pro své zaměstnance - řidiče referenty a řidiče služebních vozidel do 3,5 tuny.

Své zaměstnance ale nemusíte nikam posílat, mohou se totiž vyškolit po internetu. E-learningový kurz Školení řidičů obsahuje jak teoretický výklad problematiky, tak testové otázky k ověření znalostí a kompletně nahrazuje prezenční výuku.

Po prostudování kurzu Školení řidičů skládá zaměstnanec závěrečný test. Dokladem o proškolení je certifikát potvrzený garantem kurzu, který je automaticky vygenerován ve formátu PDF po úspešném složení testu. Počet pokusů pro splnění testu není omezen, certifikát získaný v e-learningovém kurzu Školení řidičů je platný jeden rok.

Pozor! Školení řidičů referentů musí absolvovat každý, kdo používá automobil na služební cestě!

Školení řidičů referentů - osnova kurzu

 • Pravidla provozu
 • Dopravní značky
 • Řešení křižovatek
 • Jednání při dopravní nehodě
 • První pomoc
 • Bezpečná jízda, vybavení vozidel
 • Evidence řidičů a vozidel
 • Dopravní přestupky
 • Závěrečný test

Výhody e-learningového kurzu pro zaměstnavatele

 • snížení nákladů spojených se vzděláváním, zkrácení nepřítomnosti pracovníků na pracovišti,
 • možnost průběžného vzdělávání, doškolování a testování,
 • rychlé a konzistentní předávání aktuálních informací (změny zákonů, předpisů, vnitropodnikových směrnic).

Výhody e-learningového kurzu pro jeho účastníky

 • sami si určí místo, čas a tempo svého vzdělávání,
 • sami si určí, které znalosti si chtějí prohloubit,
 • možnost se kdykoliv vrátit k již absolvovanému - otevřený přístup ke zdrojům vzdělávání.

 

Školení řidičů referentů online

Vybraný termín:

 Online

Cena
250 Kč + 190 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.