Seminář pro nové revírníky, mechaniky, mistry (po nástupu do funkce)

kurz

Základní info

Reaguje na potřebu zvýšení úrovně znalostí technického dozoru tak, aby posluchači byli aktuálně seznámeni s platnými vyhláškami a směrnicemi OBÚ, ČBÚ a jejich vědomosti odpovídaly požadavkům kladeným pro výkon jmenované funkce včetně psychologických aspektů řízení.
Obsah semináře:
- společnost Karbon Invest, a.s., úkoly, cíle, organizační struktura,
- bezp. specifika hornictví a systém zajištění bezpečnosti v revíru,
- úrazy, mimořádné události,
- výkon funkce: legislativa, TP, vybavení technika, vedení provozní dokumentace,
- základy ekonomiky,
- pracovní právo,
- základy psychologie a sociologie

Seminář pro nové revírníky, mechaniky, mistry (po nástupu do funkce)

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
nestanoveno

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.