Rozšiřovací kurz montérů Raychem kabelových souborů vn do 25 kV ve standardu E.ON

kurz

Základní info

Harmonogram školení:

První den

9,00
Zahájení a představení firmy Tyco Electronics


- kabelové soubory Raychem ve standardu E.ON

9,30
Typy a průřezy kabelů ve standardu E.ON


- spojování a ukončování nn kabelů soubory Raychem
ve standardu E.ON


- spojování a ukončování vn kabelů soubory Raychem
ve standardu E.ON


10,30

Montáž kabelové koncovky venkovní POLT-24D na XLPE jednoplášťový kabel


- POLT ze standardu E.ON - rozdíly v montáži


11,30

Montáž spojky přímé POLJ-24 - rozdíly v konstrukci
a v montáži


12,45

Nejčastější chyby při montáži kabelových souborů ve standardu E.ON a jak se jich vyvarovat

13,45
Ukončení školení

Rozšiřovací kurz montérů Raychem kabelových souborů vn do 25 kV ve standardu E.ON

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1700 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.