Kurz pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. § 5, 6, 7, 8

kurz

Základní info

Obsahové zaměření vychází z výkladu příslušných elektrotechnických norem a předpisů, vztahujících se k jednotlivým paragrafům výše uvedené vyhlášky. Studijní materiály příslušné právní předpisy a normy.

Kurz pro získání odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. § 5, 6, 7, 8

Vybraný termín:

 Ústecký kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
2 261 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.