Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Fotovoltaické systémy - základní školení

Kurzem Vás provede Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.

Základní info

Kurz je určen pro pracovníky montáže fotovoltaických elektráren, kteří se zabývají montáží, mají již nějaké základní znalosti a orientují se alespoň minimálně v dané problematice. Případně pro zkušené elektromechaniky bez výrazných znalostí fotovoltaiky (např. revizní techniky, vedoucí montážních čet, atd...).

Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu základní principy a funkce fotovoltaických zařízení, jejich zapojování a nastavení. Účastníci by se měli po absolvování kurzu se dokázat vyznat v zapojení jednoduché fotovoltaické elektrárny, dokázat si ji navrhnout a teoreticky zapojit (od montáže panelů, přes zapojení střídače a baterií, až po připojení k síti, včetně monitoringu a dálkové správy)

Po ukončení kurzu a splnění podmínek, mohou účastníci složit státní kvalifikační zkoušku Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H), která opravňuje k montáži těchto zařízení.

Pro zájemce o uvedenou problematiku bez základních znalostí a zkušeností, doporučujeme absolvovat standardní rekvalifikační kurz Elektromontér fotovoltaických systémů.

Kurz je vyučován ve spolupráci a s akreditací sesterské společnosti ALMAGATE, s.r.o.

Rámcová témata kurzu:  

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, správné používání pracovních pomůcek
 • Projektová příprava, předpoklady, dokumentace a podmínky
 • Technická příprava (materiál, výrobci, dodavatelé, montážní nástroje ...)
 • Orientace v technické dokumentaci a normách při práci na fotovoltaických systémech
 • Realizace montáže FVE (panely, montážní systémy, FVR, měniče, baterie ...)
 • Údržba, profylaxe, řešení standardních závad
 • Dotační politika pro fotovolataické elektrárny
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem a první pomoc

Kurz standardně probíhá na připraveném modelovém systému (panely - hybridní střídač, baterie), v případě celé skupiny je možné po dohodě kurz provést na jiných zařízeních.

Rozsah výuky a organizace výuky:  

 • Celková délka kurzu je jeden den, vždy 9:00 – 16:00.
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně, praktické části kurzu probíhají na produkční technice, u některých kurzů přímo u odborných firem.
 • Kurz standardně probíhá ve spolupráci se společností JUBELA, v jejich prostorách vzdělávacího střediska a na její, případně další technice. A to dle kvalifikačního standardu za dozoru zkušených praktiků – mistrů z oboru
 • V případě zájmu je možno uvedený kurz uskutečnit i lokalitách zájemců, a to spolu s praktickou částí kurzu dle možností školitelů
 • Kurz vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Jiří Šrámek, Ing. Marek Laurenčík, MBA., Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.
 • Podle volné kapacity lze na školicím středisku zajistit ubytování.

Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:
http://www.jubela.cz/technicke-kurzy/kurz/fotovoltaika-zakladni

Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:
http://www.jubela.cz/file/osnovy/fotovoltaika-zakladni.pdf

Fotovoltaické systémy - základní školení

Vybraný termín:

7.3.2023  Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a jedna ? Součet zapište číslicemi.