Energetická náročnost budov

Základní info

Komu je školení určeno:

Školení je určeno všem osobám, kteří se chystají získat oprávnění vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy, ale i těm, kteří se o problematiku ENB pouze zajímají.

Program:

1. den

 • Ukazatele energetické náročnosti
 • Základní údaje o průkazu energetické náročnosti budov
 • Protokol k průkazu energetické náročnosti budov

Praktické výpočty - roční spotřeba tepla, roční spotřeba energie

Případová studie - vliv neobnovitelné primární energie za rok, jako jednoho z ukazatelů energetické náročnosti, na volbu zdroje tepelné energie pro vytápění

Tepelně-technické vlastnosti budovy dle ČSN 73 0540-2:2011 - součinitel prostupu tepla, vč. tepelných mostů.

Průměrný součinitel postupu tepla budovy, tepelné vazby.

Praktické výpočty - určení součinitele prostupu tepla, vč. určení tepelných mostů:

 • určení součinitelů postupu tepla podlahy podle ČSN EN ISO 13370
 • určení součinitele postupu tepla okna podle ČSN EN ISO 10077-1

 2. den

 • Hodnocení energetické náročnosti vytápění, chlazení, mechanického větrání, přípravy teplé vody a osvětlení
 • Řešení dílčích příkladů týkajících se okruhů zkušebních otázek
 • Praktické výpočty - princip výpočtu energetické náročnosti vytápění:
 • princip výpočtu energetické náročnosti přípravy TV
 • princip výpočtu energetické náročnosti mechanického větrání
 • princip výpočtu energetické náročnosti osvětlení

 3. den

 • Celková energetická bilance budovy
 • Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace
 • Technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení ENB
 • Praktické ukázky výpočtů ENB v komerčních softwarech (Protech, Energie, verze 2013 a Energetika):
 • praktický výpočet - určení doby návratnosti instalace TČ oproti jiným zdrojům
 • proveditelnost a určení doby návratnosti instalace solární soustavy pro přípravu TV

Proč se zúčastnit:

Vypracování průkazů ENB je u novostaveb povinnou součástí dokumentace a v mnoha případech tato povinnost platí i u rekonstruovaných objektů. V budoucnu se navíc předpokládá, že se povinnost vypracovat průkaz ENB bude vztahovat i na pronajímané prostory. Problematika energetické náročnosti budov je proto v současné době velmi aktuální a bude aktuální i v budoucnu.

Zkoušku k vydávání průkazu je oprávněno provádět pouze Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Energetická náročnost budov

Vybraný termín:

25.11.2024 –  27.11.2024  Praha

Cena
13 500 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a deset ? Součet zapište číslicemi.