Dopady zavedenia mýtneho v ČR

kurz

Základní info

Cieľová skupina
Vrcholový manažment spoločnosti ( dopravcovia, alebo výrobné podniky s vlastnou dopravou, ktoré majú vysoký podiel prepráv cez ČR).

Profil absolventa

Získať najnovšie informácie o príprave, zavedení a dopadov mýtneho v Českej republike.
Predvídať ako zavedenie mýtneho významne ovplyvní doterajšie logistické stratégie firiem.

Účastníci workshopu sa dozvedia o:

* výkonovom spoplatnení – zákon č. 13/1997 v plnom znení,
* benchmarkingu – CZ, DE, AT, CH,
* sadzbách mýtneho a ich budúcom vývoji,
* dopadoch na dopravné náklady,
* zavedení mýtneho v Slovenskej republike,
* možných firemných stratégiách.


Obsah
V roku 2007 bude v Českej republike zavedený systém výkonového spoplatnenia diaľnic, rýchlostných komunikácií a jednotlivých úsekov ciest 1. triedy pre nákladné vozidlá nad 12 ton. Výhľad na ďalšie roky predpokladá nárast sadzieb mýtneho, nárast spoplatnenia siete, nárast spoplatnených skupín vozidiel.

ECONSULT je poradenská spoločnosť, ktorá sa podieľa na zavedení výkonového spoplatnenia v ČR a pre Ministerstvo dopravy ČR a vládu ČR zaisťovala nasledujúce oblasti:

* benchmarking systému výkonového spoplatnenia v Európe,
* stanovenie a kvantifikáciu prepravných prúdov v ČR,
* odhad dopadov zavedenia výkonového spoplatnenia v ČR na dopravcov,
* matematické prepočty nákladovosti trás,
* stanovenie sadzieb výkonového spoplatnenia v ČR.


Garancia odbornosti: Workshop je pripravovaný v spolupráci so spoločnosťou ECONSULT, spol. s.r.o. pôsobiacou v ČR a Rakúsku.

Lektor: PhDr. Ivo Rýc

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je 15 – 20 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Dĺžka trvania
5 – 6 hodín

Formy a metódy
Workshop, krátka prezentácia, skupinová práca.

Dopady zavedenia mýtneho v ČR

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.