Činnosti ve stavebnictví z pohledu bezpečnosti práce

kurz

Základní info

Teoreticky popsat činnosti odborně způsobilých osob na staveništi a předat i zkušenosti z praxe spojené s výkonem těchto osob je cíl tohoto videosemináře. Cíl semináře:
je teoreticky popsat činnosti odborně způsobilých osob na staveništi a předat i zkušenosti z praxe spojené s výkonem těchto osob. Zákon č. 309/2006 Sb. stanovuje požadavky na odbornou způsobilost osob pověřených u zaměstnavatele k zajištění a provádění úkolů v oblasti BOZP se zaměřením na hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života.
Obsah semináře:
Právní předpisy v oblasti BOZP
Získání odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
Povinnosti zadavatele stavby (stavebníka) ve vztahu k BOZP na staveništi
Výkon činnosti Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v oblasti BOZP dnes známé pod názvem Bezpečnostní technik
Výkon činnosti Koordinátora BOZP na staveništi
Plán BOZP na staveništi: obsah, rozsah a aktualizace
Teoreticky popsat činnosti odborně způsobilých osob na staveništi a předat i zkušenosti z praxe spojené s výkonem těchto osob je cíl tohoto videosemináře. Cíl semináře:
je teoreticky popsat činnosti odborně způsobilých osob na staveništi a předat i zkušenosti z praxe spojené s výkonem těchto osob. Zákon č. 309/2006 Sb. stanovuje požadavky na odbornou způsobilost osob pověřených u zaměstnavatele k zajištění a provádění úkolů v oblasti BOZP se zaměřením na hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života.
Obsah semináře:
Právní předpisy v oblasti BOZP
Získání odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
Povinnosti zadavatele stavby (stavebníka) ve vztahu k BOZP na staveništi
Výkon činnosti Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v oblasti BOZP dnes známé pod názvem Bezpečnostní technik
Výkon činnosti Koordinátora BOZP na staveništi
Plán BOZP na staveništi: obsah, rozsah a aktualizace

Činnosti ve stavebnictví z pohledu bezpečnosti práce

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490.- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.