Bezpečnost strojních zařízení

Základní info


 Komu je školení určeno

 • managementu společností, které vyrábějí nebo uvádějí na trh strojní zařízení
 • dovozcům strojních zařízení
 • managementu společností, které provozují strojní zařízení (výrobní firmy)

  Obsah školení

 • Základní legislativa
  - porovnání legislativy EU a ČR
  - nový legislativní rámec EU
  - nový zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody
  - nové směrnice EU a nová nařízení vlády ČR
 • NV č. 176/2008 Sb. (směrnice 2006/42/ES)
  - oblast platnosti
  - strojní zařízení a soubory storjních zařízení
  - oddělení strojních zařízení a elektrických zařízení
  - základní požadavky
  - uvádění strojních zařízení na trh a do provozu
  - požadavky na technickou dokumentaci
  - ES prohlášení o shodě
 • Strojní zařízení v provozu - NV č. 378/2001 Sb.

        - požadavky na provozovaná zařízení 

 •   Posuzování úprav nebo modernizací provozovaných strojů nebo výrobních linek
  -
  legislativní požadavky na úpravu strojních zařízení v EU a ČR
  - příručka ke směrnici 2006/42/ES 
  - metodika CEOC

 • Harmonizované normy
  - závaznost
  - harmonizované normy typu A, B, C a jejich použití 
  - příklady často používaných harmonizovaných norem

Co Vám školení přinese

 Získáte přehled o povinnostech výrobce a provozovatele strojních zařízení v oblasti managementu rizik vyplývajících ze současné legislativy. Na praktických příkladech se seznámíte s různými metodami hodnocení rizik a tvorby analýz rizik. 

 

Bezpečnost strojních zařízení

Vybraný termín:

25.9.2024  Praha

Cena
4 200 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.