A - motocykl bez omezení

kurz

Základní info

TEORIE
Teoretickou výuku tvoří 6 samostatných oddílů, z nichž je nejvíce pozornosti věnováno části "Pravidla silničního provozu". Dále jsou to:
Nauka konstrukce a údržby
Technika jízdy
Zásady bezpečné jízdy
Zdravotní příprava
Opakování učiva

JÍZDY
Jízda trvá zpravidla 2 vyučovací hodiny, tj. 90 minut. Na přání uchazeče je možno zahájit i ukončit jízdu v místě bydliště.
Praktická příprava je rozdělena do tří etap podle hustoty provozu. První 2 hodiny se konají na izolovaném autocvičišti, následují jízdy v malém a poté ve středním provozu.Přibližně polovina výcviku praktické jízdy se koná v Olomouci. To je okresní město se silnou hustotou silničního provozu. Poslední, ale neméně důležitou částí je praktická údržba a praktická zdravotní příprava.

Řidičské zkoušky
Jejich zdárné složení je podmínkou pro získání řidičského oprávnění. Od 1. 1. 2001 dochází ke změně týkající se obsazení zkušebních komisařů při zkouškách. Jsou jimi pracovníci okresních úřadů, kteří nahradili policisty.
Zkouška se skládá z těchto částí:

Přezkoušení z pravidel silničního provozu (test, délka trvání 30 min.)
Přezkoušení z technické přípravy a údržby (ústně u vozidla nebo u modelu)
Praktická jízda (délka trvání od 1. 1. 2001 - 40 min.)
Vyhodnocení (délka zkoušek je závislá na počtu uchazečů, k vyhodnocení však dojde zpravidla až v odpoledních hodinách).

A - motocykl bez omezení

Vybraný termín:

 Olomoucký kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
Smluvní ceny, úhrady možné i na splátky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.