Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu

Základní info

Komu je kurz určen?

Vedoucím pracovníkům a pracovníkům v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu, kteří mají být nebo již jsou jmenováni do funkce zmocněnce za bezpečnost produktu.

Pokud účastník předloží osvědčení o absolvování licenčního kurzu PSB a potvrzení zaměstnavatele o svém aktivním působení v roli PSB, může absolvovat pouze jednodenní kurz

/www.csq.cz/kurzy/upgrade-z-psb-na-pscr-1>Upgrade z PSB na PSCR.

Co Vám kurz přinese?

Splníte jeden ze specifických požadavků OEMs a požadavky uvedené v IATF 16949 (článek 4.4.1.2). Budete schopni kvalifikovaně identifikovat rizika, rozpoznat, minimalizovat a řídit je v projektech vývoje produktu a návrhu výrobního procesu.

Požadavky na vzdělání a praxi

  • Technické nebo ekonomické vzdělání.
  • Zkušenosti s řízením kvality v automobilovém průmyslu, zejména souladu systému s právními požadavky
  • Zkušenosti s posuzováním vývoje produktu a návrhu procesu a s řízením rizik (např. RGA, FMEA, VDA 6.3).
  • Povědomí o použití vyráběných produktů a přehled o aktuální situaci v organizaci s ohledem na řízení stávajících a nových projektů.
  • Základní znalost relevantních právních předpisů a specifických požadavků zákazníků (CSR).

Povinné předchozí absolvování kurzů

Kurz

/www.csq.cz/kurzy/obecna-bezpecnost-vyrobku-a-odpovednost-za-vyrobek>Obecná bezpečnost výrobku a odpovědnost za výrobek již není povinným předpokladem pro absolvování kurzu Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu, jeho absolvování ale s ohledem na rozsah prakticky potřebných znalostí doporučujeme.

Obsah kurzu

Modul 1: Úvod do problematiky
Modul 2: Organizace integrity produktu
Modul 3: Integrita produktu (PI) v životním cyklu produktu
Modul 4: Doporučené činnosti v případě odchylky produktu
Modul 5: Příklady nástrojů a metod

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

VDA QMC,

/www.csq.cz/stanislav-krecek>Ing. Stanislav Křeček

Metody výuky:

Výklad, skupinové cvičení.

Doporučení:

Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 2

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Forma ukončení:

Při splnění pouze minimální 80% docházky a úspěšném absolvování testu obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o kvalifikaci. Osvědčení je uznávané Volkswagen AG.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231
kvapilova@csq.cz

Zmocněnec za bezpečnost a shodu produktu

Vybraný termín:

29.9.2021  Praha

Cena
10990 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.