TPM - TOTÁLNE PRODUKTÍVNA ÚDRŽBA

Základní info

Cieľ kurzu:

Objasniť hlavné zásady TPM, na praktických príkladoch ukázať, ako ich aplikovať v praxi, naplánovať ďalšie postupy uplatnenia TPM v organizácii.

Kurz je určený pre:

Vedúcich pracovníkov výroby, majstrov, vedúcich pracovných tímov a špecialistov ako aj výrobných robotníkov.

Obsah kurzu:

1. Ako dosiahnuť vysokú produktivitu – príčiny porúch a chýb, prečo, kedy a ako urobiť údržbu.

2. Čo je TPM – štyri stupne vývoja.

3. Zvyšovanie efektívnosti strojov a zariadení – 6 najväčších strát, výpočet ukazovateľov, určenie celkovej efektívnosti zriadenia, stanovenie cieľov zlepšovania.

4. Nástroje a postupy uplatnenia TPM v praxi – určenie kritických miest, zostavenie časového plánu, realizácia, kontrola.

5. Aplikácia osvojených postupov na pracoviská účastníkov tréningu.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

TPM - TOTÁLNE PRODUKTÍVNA ÚDRŽBA

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.