Technická čistota - Základné požiadavky Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO)

Základní info

Technická čistota patrí medzi základné štandardy vyžadované zástupcami vyspelých priemyselných odvetví (automobilový priemysel, farmaceutický priemysel, výroba medicínskych pomôcok, atď.), kde prítomnosť kontaminácie má výrazný vplyv na špecifické charakteristiky produktov, ktoré môžu ovplyvňovať bezpečnosť, funkčnosť, spoľahlivosť, životnosť a kvalitu.

 

Požiadavky Technickej čistoty a Čistoty prostredia sú uvádzané v normách ISO 16232, ISO 13 485, ISO 14644, štandardoch  VDA 19.1 a VDA 19.2, prípadne odvetvových špecifikáciách (automobilový priemysel – VW 01134, QV 11 111, STD 107-0002).

 

Prostredníctvom školenia budú účastníci oboznámení s požiadavkami efektívneho zavádzania a monitorovania čistoty pri definovaných prvkoch procesov, ktoré majú výrazný vplyv na funkčnosť dodávaných komponentov v automobilovom priemysle.

Cieľom je získať znalosti potrebné pre stanovenie Stupňov technickej čistoty a následného určovania metodik merania a vyhodnocovania technickej čistoty.

 

Súčasťou školenia je krátka inštruktáž k Auditom čistoty prostredníctvom Licencovaného SW

Technická čistota - Základné požiadavky Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO)

Vybraný termín:

 Žilina
09:00 hod.

Cena
395 Euro

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.