Technická čistota - Odborná príprava Audítorov – CAE® licencovaný kurz

Základní info

Odborná príprava Audítorov čistoty pod záštitou licencovaných kurzov CAE®, prestavuje, garantovanú prípravu Certifikovaných Audítorov čistoty s medzinárodnou validitou.

Príprava Audítorov čistoty, je zameraná na výkon internýchexterných auditov pre efektívne monitorovanie systému Technickej čistoty v príslušnom priemyselnom odvetví (automobilový priemysel, farmaceutický priemysel, výroba medicínskych pomôcok, atď.), kde prítomnosť kontaminácie má výrazný vplyv na špecifické charakteristiky produktov a kontaminácia môže ovplyvňovať bezpečnosť, funkčnosť, spoľahlivosť, životnosť a kvalitu produkcie a služieb.

Požiadavky na výkon Auditov čistoty sú uvádzané v normách ISO 13 485 (Systému manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok), ZVEI - Technical Cleanliness in Electrical Engineering, ISO 14644, štandardoch  prípadne odvetvových špecifikáciách  – QV 11 111, STD 107-0002, RENAULT 34 - 07 – 006, atď.

Prostredníctvom licencovaného kurzu budú účastníci oboznámení s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 19011:2018 pre výkon auditovania manažérskych systémov ako aj výkonu Auditov podľa požiadaviek na Technickú čistotu (VDA, FED STD 209, AS 9100 a požiadaviek ISO).

Cieľom je získať znalosti potrebné pre plánovanie a výkon auditov čistoty, monitorovanie rizikových faktorov ovplyvňujúcich kontamináciu a výkon odberu vzoriek a monitoringu kontaminácie podľa medzinárodných štandardov.

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy účastník získa licencovaný CEA®  certifikát Audítor čistoty  a Kartu audítora „Certified Cleanliness Auditor“. Certifikát má medzinárodnú validitu.

Technická čistota - Odborná príprava Audítorov – CAE® licencovaný kurz

Vybraný termín:

 Žilina
09:00 – 17:00 hod.

Cena
595 Euro

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.