Technická čistota - Komplexné riešenie Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO)

Základní info

Odborné školenie Technická čistota – Komplexné riešenie Technickej čistoty, je modulovo zameraný na odbornú prípravu budúcich Audítorov čistoty a zamestnancov, ktorí budú implementovať a monitorovať Systém čistoty v príslušnom priemyselnom odvetví (automobilový priemysel, farmaceutický priemysel, výroba medicínskych pomôcok, atď.), kde prítomnosť kontaminácie má výrazný vplyv na špecifické charakteristiky produktov a kontaminácia môže ovplyvňovať bezpečnosť, funkčnosť, spoľahlivosť, životnosť a kvalitu produkcie a služieb.

 

Požiadavky Technickej čistoty a Čistoty prostredia sú uvádzané v normách ISO 16232, ISO 13 485 (Systému manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok), ISO 14644, štandardoch  VDA 19.1 a VDA 19.2, prípadne odvetvových špecifikáciách (automobilový priemysel – VW 01134, QV 11 111, STD 107-0002, PV8220).

 

Prostredníctvom školenia budú účastníci oboznámení s požiadavkami efektívneho zavádzania a monitorovania čistoty pri definovaných prvkoch procesov, ako aj systéme Analýzy rizík jednotlivých faktorov, ovplyvňujúcich čistotu.

 

Cieľom školenia je získať znalosti potrebné pre optimalizáciu produkcie a elimináciu rizika kontaminácie v procesoch a poskytovaných službách.

Cieľom školenia je pripraviť po praktickej stránke účastníkov na systém plánovania a  riadenie produkcie s cieľom eliminovať rizika kontaminácie a zabrániť znečisteniu pracovného prostredia, pracovníkov alebo produktu.

 

Súčasťou školenia je inštruktáž k Auditom čistoty prostredníctvom Licencovaného SW.

Technická čistota - Komplexné riešenie Technickej čistoty (VDA 19.x a ISO)

Vybraný termín:

 Žilina
09:00 hod.

Cena
595 Euro

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.