Systém HACCP a jeho zavádění do provozu

kurz

Základní info

Systém HACCP a jeho zavádění do provozu formuluje několik základních postupů:

  1. Provedení analýzy nebezpečí a charakteristiky rizika konkrétní výroby.
  2. Stanovení kritických a kontrolních bodů v používané technologii.
  3. Stanovení znaků a jejich kritických mezí v těchto rizikových úsecích.
  4. Vymezení systému sledování.
  5. Stanovení ovládacích i nápravných opatření, a to pro každý kritický bod.
  6. Stanovení ověřovacích postupů a harmonogramu jejich provádění.
  7. Zavedení evidence a dokumentace.

Kritické body se stanovují odděleně pro jednotlivé druhy výrobků ivýrobních procesů. Obecnou povinnost zavést tento systém do potravinářských provozů ukládá článek 5 Nařízení EPR 852/2004 o hygieně potravin

  • HACCP pro výrobu potravin – je konkretizován v zákoně o potravinách č. 110/1997 Sb. v platném znění
  • HACCP pro prodej potravin – se řídí tímtéž zákonem
  • HACCP pro stravovací služby – je zakotven ve vyhlášce 137/2004 Sb. v platném znění

Bez zavedení systému HACCP nelze potraviny a pokrmy nejen vyrábět, ale ani uvádět do oběhu!

Systém HACCP a jeho zavádění do provozu

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
Cena školení ny vyžádání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.