Společenská odpovědnost v kontextu normy IATF 16949

kurz

Základní info

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pracovníkům v oboru automobilového průmyslu, kteří se věnují řízení a zabezpečování kvality a provádějí audity v systémech managementu kvality.

Co Vám kurz přinese? 

Kurz pomůže lépe pochopit požadavek článku 5.1.1.1 normy IATF 16949:2016. Účastníci se blíže seznámí s obsahem pojmu společenská odpovědnost, s jejím významem v současnosti a s efektivními přístupy k její implementaci/zavedení v konkrétních firmách. Předmětem workshopů a diskusí budou vedle stanovení strategie společenské odpovědnosti včetně protikorupční politiky i konkrétní způsoby identifikace a analýzy dopadů firem na společnost, způsoby identifikace zainteresovaných stran a jejich významu, výběr vhodných CSR aktivit a protikorupčních praktik pro splnění nejen požadavků této normy, ale i pro zvýšení ekonomické a společenské hodnoty firem v oblasti automobilového průmyslu.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Zkušenosti z oblasti kvality v automobilovém průmyslu.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

  • Co je společenská odpovědnost a deklarované principy
  • Význam v současném podnikání
  • Záměry v oblasti společenské odpovědnosti, protikorupční politiky i udržitelného rozvoje
  • Relevantní oblasti včetně spektra možných dobrovolných aktivit a jak jsou vhodné pro firmy v oblasti automobilového průmyslu
  • Implementace/zavedení ve firmě s ohledem na specifika automobilového průmyslu

Doba trvání kurzu:

1 den

Odborný garant:

Ing. Alena Plášková, CSc.

Metody výuky:

Přednášky, cvičení, workshopy a diskuse.

Forma ukončení:

Při splnění 100 % docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231

kvapilova@csq.cz 

Společenská odpovědnost v kontextu normy IATF 16949

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.