Společenská odpovědnost v kontextu normy IATF 16949

Základní info

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pracovníkům v oboru automobilového průmyslu, kteří se věnují řízení a zabezpečování kvality a provádějí audity v systémech managementu kvality.

Co Vám kurz přinese? 

Kurz pomůže lépe pochopit požadavek článku 5.1.1.1 normy IATF 16949:2016. Účastníci se blíže seznámí s obsahem pojmu společenská odpovědnost, s jejím významem v současnosti a s efektivními přístupy k její implementaci/zavedení v konkrétních firmách. Předmětem workshopů a diskusí budou vedle stanovení strategie společenské odpovědnosti včetně protikorupční politiky i konkrétní způsoby identifikace a analýzy dopadů firem na společnost, způsoby identifikace zainteresovaných stran a jejich významu, výběr vhodných CSR aktivit a protikorupčních praktik pro splnění nejen požadavků této normy, ale i pro zvýšení ekonomické a společenské hodnoty firem v oblasti automobilového průmyslu.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Zkušenosti z oblasti kvality v automobilovém průmyslu.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

  • Co je společenská odpovědnost a deklarované principy
  • Význam v současném podnikání
  • Záměry v oblasti společenské odpovědnosti, protikorupční politiky i udržitelného rozvoje
  • Relevantní oblasti včetně spektra možných dobrovolných aktivit a jak jsou vhodné pro firmy v oblasti automobilového průmyslu
  • Implementace/zavedení ve firmě s ohledem na specifika automobilového průmyslu

Doba trvání kurzu:

1 den

Odborný garant:

Ing. Alena Plášková, CSc.

Metody výuky:

Přednášky, cvičení, workshopy a diskuse.

Forma ukončení:

Při splnění 100 % docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231

kvapilova@csq.cz 

Společenská odpovědnost v kontextu normy IATF 16949

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.