SMED – Redukce přestavovacích a seřizovacích časů

kurz

Základní info

Komu je kurz určen?

Kurz je určen všem výrobním manažeřům, koordinátorům kontinuálního zlepšování, technologům a strojním technikům.

Co Vám kurz přinese?

Během kurzu se účastník seznámí s osvědčenými postupy při redukci přestavovacích časů - SMED

Obsah kurzu:

Představení a organizace školení, úvod do problematiky

 • Co zákazník požaduje ?
 • Benefity vyplývající ze snížení času přestavby
 • Dávková výroba a tok

SMED – program a cíl

 • Definice SMED  - Single Minute Exchange of Dies
 • 6 kroků SMED
 • Interní a externí činnosti
 • Eliminace plýtvání

Vedení projektů SMED

 • Projektový přístup ke SMED
 • Matice přestaveb
 • Příklady standardního postupu
 • Praktické cvičení – trénink postupu
 • První projekt – Jak vybrat pilotní oblast ?

Závěr, diskuse a zpětná vazba

Doba trvání kurzu:

1 den

Lektoři:

Ing. Pavel Kadavý

Forma ukončení:

Při splnění 80% docházky vydání osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231

kvapilova@csq.cz

SMED – Redukce přestavovacích a seřizovacích časů

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.