Riadenie výroby zamerané na zákazníka - metóda DBR

kurz

Základní info

Cieľ kurzu:

Účastníci sa naučia modernú metódu riadenia sériovej výroby na základe metodiky DBR.


Obsah kurzu:

* Projektovanie postupných a nepretržitých zmien v riadení operácií v súlade s princípmi Teórie obmedzení (TOC).
* Simulačná hra pre riadenie operácií.
* Identifikácia a eliminácia kritických faktorov (obmedzení).
* Kontinuálne zlepšovanie procesov v riadení operácií.
* Softvérová podpora modelovania, simulácie a zlepšovania procesov typu operácií.


Doklad o absolvovaní vzdelávania:

Certifikát KOPEX


Spôsob výučby:

* Dĺžka trvania kurzu je 3 dni.
* Štruktúra kurzu - teória, prípadové štúdie, diskusia - je navrhnutá na základe vysokého pedagogického štandardu.
* Výukové materiály a tempo výuky sú zosúladené s najnovšími poznatkami psychológie výuky a sú zavedené v štandarde ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.
* Miesto konania sa vyberá podľa potrieb firmy, pričom doporučujeme realizovať kurz mimo sídla firmy, kde je zabezpečené stravovanie a ubytovanie pre účastníkov.
* Maximálny počet ľudí v skupine je 9, minimálny 5.
* Pri celodenných kurzoch sa vyučuje 4 hodiny dopoludnia a 4 hodiny popoludní s relaxačnou prestávkou cez obed.
* Vo večerných hodinách je lektor k dispozícii k individuálnym konzultáciám.
* Počas kurzu sú k dispozícii dvaja lektori, miestnosť je pripravená a lektori sú prítomní v mieste konania kurzu už deň vopred tak, aby sa zabezpečili princípy normy kvality ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.
* Okrem kurzu možnosť spolupráce pri zavádzaní metodiky do firmy.


Organizačný garant kurzu:

KOPEX spol. s r.o.

Riadenie výroby zamerané na zákazníka - metóda DBR

Vybraný termín:

 Košický kraj

Cena
mail@kopex.sk

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.