Produktový audit dle VDA 6.5

Základní info

Popis kurzu

Výrobkový audit = možnost posouzení způsobilosti celého výrobního procesu.

Obsah kurzu

 • Cílem  tohoto nelicenčního kurzu je seznámení se s významem, náplní a organizací interních auditů dle VDA 6.5 a s požadavky na interní auditory a jejich činnost.
 • Specifické požadavky automobilového průmyslu
 • Význam VDA 6 v oblasti auditů
 • Monitorování a měření produktu
 • Kontrola rozměrů a funkční zkoušky
 • Vzhledově významné položky
 • Plán kontrol
  • Určení kontrolní místa, kontrolované znaky a specifikace
  • Smysl kontroly v daném místě
 • Vstupy pro audit produktu
 • Průběh auditu produktu
  • iniciace,
  • příprava a plánování auditu
  • realizace auditu
  • poauditní činnosti
 • Diskuze a příklady z praxe

Nelicenční kurz Audit produktu dle VDA 6.5 je určen všem pracovníkům, kteří se podílejí na realizaci auditu produktů, manažerům kvality, pracovníkům podnikových útvarů zabezpečování kvality, útvarů rozvoje dodavatelů a auditorům kvality. Je vhodný zvláště vhodné pro dodavatele automobilového průmyslu.

Produktový audit dle VDA 6.5

Vybraný termín:

18.11.2024  Moravskoslezský kraj

Cena
3 200 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.