Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Produktivita výroby

Základní info

Úvod
V rámci dodavatelsko-odběratelských smluv jsou dnes zcela běžné klauzule o každoročním snižování ceny za jednotku produkce – za výrobek či polotovar. Toho ovšem nelze při nárůstu cen vstupů dosáhnout jinak než zvyšováním efektivity, produktivity a výkonnosti vlastních procesů. Pokud tedy chceme v rámci svých činností zlepšovat současné procesy v podniku, musíme je nejprve umět změřit. Následně jsme schopni s využitím analytických metod a nástrojů nalézt rezervy, jejichž využití nám přinese zvýšení efektivity, nebo chceme-li, produktivity. Celý systém je dále nutné nastavit a udržovat tak, aby byl schopen trvalého zlepšování.

Cíle
Cílem je pokusit se zcela objektivně, bez ovlivnění okolními faktory, podívat na vlastní produktivitu a najít rezervy. Tyto rezervy pak s využitím moderních nástrojů odstranit a docílit zvýšení produktivity procesů, útvarů, výroby či celého podniku. Naučit se analyzovat stav produktivity, zdokonalit se v nacházení zdrojů pro zvyšování produktivity, seznámit se s účinnými manažerskými nástroji, které vedou ke zvýšení produktivity práce, účastníky vybavit nástroji k nastartování procesu trvalého zvyšování produktivity.

Obsah
Efektivita, výkonnost a produktivita. Produktivita ve výrobě. Možnosti zvyšování produktivity práce. Co brání zvyšování produktivity. 

Metodika
Výklad, diskuze, příklady.

Určeno
Vedoucím pracovníkům výrobních podniků. Dále pak konstruktérům a technologům výrobních podniků, pracovníkům přípravy výroby a všem ostatním, kteří se zabývají problémy produktivity v celém procesu výroby.

Produktivita výroby

Vybraný termín:

30.3.2020 –  31.3.2020  Plzeň

Cena
7800 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.