Procesní řízení v organizaci

Základní info

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům odpovědným za procesní řízení v organizaci a pracovníkům na pozicích manažer kvality, představitel managementu, vlastník procesů, interní auditor a všem, kteří se zabývají managementem kvality, životního prostředí, BOZP, bezpečnosti informací, aj.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Správně nastavené procesy v organizaci jsou základem pro efektivní a účinný systém managementu. Kurz začíná od základního mapování procesů, různé metody popisu procesu, stanovení kritérií pro hodnocení procesů v návaznosti na management rizik procesů. Podstatnou část kurzu tvoří případové studie a práce ve skupinách.

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků je od 08.30 hod.
Začátek kurzu od 9.00 hod.

Program: 09.00 - 16.00 hod.

  • Úvod managementu procesů
  • Termíny a definice procesního řízení
  • Mapování procesů (vytváření seznamu procesů v organizaci, určování vlastníků procesů, přidělení odpovědností a pravomocí)
  • Dělení procesů v organizaci (určování hlavních procesů, uspořádání procesů a jejich vzájemná návaznost)
  • Procesní mapa (určování řídících a podpůrných procesů, vytváření map procesů)
  • Popis procesu (definování procesu prostřednictvím vybraných diagramů, tvorba karty procesu)
  • Hodnocení rizik procesu (definování rizik procesu)
  • Metody a kritéria pro hodnocení rizik procesu (definování kritérií pro hodnocení rizik a jejich vyhodnocení na daném procesu)
  • Určení rozhraní mezi procesy
  • Hodnocení výkonnosti procesu (definování kritérií pro hodnocení procesu, vymezení postupu hodnocení)

Lektor: Ing. Josef Sobotka, Ing. Jiří Němec


Procesní řízení v organizaci

Vybraný termín:

30.5.2024  Praha

Cena
4 500 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.