Procesní audity VDA

kurz

Základní info

U auditů procesů je zvlášť významný účinek na výrobek, proto se pozorování výrobku dává přednost. Z tohoto auditor vychází už při vlastním plánování auditu. Na základě harmonogramu auditů zpracovává příslušný auditor další dokumentaci k provedení auditu.

Cíle:

* Naučit se využívat audity pro stanovení rozsahu, jakým jsou požadavky na QMS splněny, pro posouzení efektivnosti QMS a pro identifikaci příležitostí pro zlepšování.
* Naučit se prověřit kvalitativní způsobilost procesů, zda tyto procesy ve svém komplexu a vzájemné provázanosti jsou dostatečně způsobilé splnit požadavky kladené na výrobky nebo služby.

Cílová skupina:

Interní auditoři společnosti, poradci, pracovníci odpovědní za řízení kvality ve společnosti.

Obsah:

* Cíle auditu
* Plánování auditu
* Postup auditu
* Oblasti posuzování
* Vstupy procesu
* TURTLE Model
* Výstupy procesu
* Procesní orientace
* Procesní řízení
* Hodnocení

- kritéria

- klasifikace
* Nápravná opatření

- administrativní

- technická/organizační
* Audit procesu v praxi

Metody:

Odborný výklad kombinovaný s diskusí, týmová práce v malých skupinách, případové studie, praktické zkušenosti.

Procesní audity VDA

Vybraný termín:

 Praha

Cena
2900 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.