Představitel managementu ISO 9001

kurz

Základní info

Ke zvládnutí naplňování všech požadavků normy ISO 9001:2000 je nutno se správně orientovat v interních firemních procesech, metodách zabezpečování jakosti, systémových měřeních, analýze a zpracování dat a postupech neustálého zlepšování procesů, výrobků, služeb a celého systému.

Cíle:

* Seznámit se s nejdůležitějšími metodami a způsoby aplikace norem ISO 9001:2000 do vlastního firemního prostředí.
* Pochopit důležitost zapojení vedení a všech zaměstnanců do systému budování jakosti v organizaci.
* Zvládnout identifikaci firemních procesů a jejich efektivní řízení.
* Naučit se definovat požadavky zákazníka a převést je do jednotlivých firemních procesů.

Cílová skupina:

Vedoucí pracovníci, pracovníci pověřeni systémem řízení kvality, zodpovědní pracovníci ze zkušebních a kontrolních útvarů a interní auditoři.

Obsah:

* Jakost - principy zabezpečování a zlepšování
* Systém managementu kvality
* Efektivita procesů
* Normy pro QMS
* Výklad požadavků normy ISO 9001:2000
* Vybrané nástroje pro managera kvality

- jednoduché nástroje

- základní statistické metody

* Odborná způsobilost
* Přezkoumání managementu
* Rozvoj a zlepšování systému managementu kvality

- opatření k nápravě a prevenci

- programy zlepšování
* Zásady metrologie a způsobilost měřidel

Metody:

Odborný výklad kombinovaný s diskusí, týmová práce v malých skupinách, praktické příklady.

Představitel managementu ISO 9001

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
5 600 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.