PPAP - proces schvalování dílů k výrobě

kurz

Základní info

Účelem procesu schvalování dílů k výrobě je zajistit, aby všechny požadavky technických specifikací a výkresů zákazníka byly dodavatelem řádně pochopeny a proces dodavatele vyráběl výrobky splňující tyto požadavky pro sériovou výrobu při potvrzených objemech a termínech.

Cíle:

* Seznámit se s požadavky výrobců automobilového průmyslu - tzv. 'americké silné trojky' na své dodavatele při schvalování dílů k výrobě.
* Naučit se v rámci předvýrobních etap zajistit provádění a dokumentování takových činností, bez kterých by zákazník neschválil zahájení sériové výroby.
* Seznámit se s tím, které dokumenty je nutno předkládat zákazníkovi ke schválení a které musí být zákazníkovi k dispozici ve firmě.

Cílová skupina:

Pracovníci útvaru vývoje, konstrukce a přípravy výroby, manažeři kvality, vedoucí pracovníci výrobních úseků, interní auditoři a zástupci organizací, které se chtějí stát dodavateli pro automobilový průmysl.

Obsah:

* Terminologie a pojmy
* Jednotlivé dokumenty používané při PPAP (FMEA návrhu a procesu, Control Plan,?)
* Požadavky na oznamování zákazníkovi
* Požadavky na předkládání zákazníkovi
* Úrovně prokazování
* Situace, kdy předkládání není požadováno
* Statut PPAP
* Zvláštní znaky
* Kontrolní pomůcky
* Ztráty v řetězci dodavatelů
* Záznamy o schvalování

Metody:

Odborný výklad kombinovaný s diskusí, týmová práce v malých skupinách, případové studie, praktické zkušenosti.

PPAP - proces schvalování dílů k výrobě

Vybraný termín:

 Praha

Cena
2900 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.