PECB ISO 22301 - Foundation (CZ)

Kurzem Vás provede Petr Tuka

CISM, CRISC, CISA, CDPSE, CASP+. Je profesionál v oblasti informační bezpečnosti s třicetiletou praxí. V současné době se zaměřuje na poskytování…

Základní info

Popis kurzu

Cílem tohoto školení je pomoci účastníkům pochopit základní koncepty a principy systému řízení kontinuity činností (BCMS) založeného na normě ISO 22301. 

Absolvováním tohoto školicího kurzu se účastníci dozvědí více o struktuře a požadavcích normy, včetně politiky BCMS, závazku vrcholového vedení, interního auditu, přezkoumání vedením a procesu neustálého zlepšování.

  • Lekce jsou ilustrovány praktickými otázkami a příklady.
  • Praktická cvičení obsahují příklady a diskuse.
  • Praktické testy jsou podobné certifikační zkoušce.

Cíle kurzu

  • Popsat koncepty, principy a definice řízení kontinuity podnikání
  • Vysvětlit hlavní požadavky ISO 22301 na systém řízení kontinuity podnikání (BCMS)
  • Identifikovat přístupy a techniky používané pro implementaci a řízení BCMS

Určeno pro

  • Osobám zapojeným do řízení kontinuity podnikání
  • Osobám, které chtějí získat znalosti o hlavních procesech systémů řízení kontinuity podnikání (BCMS)
  • Osobám, které mají zájem o rozvoj kariéry v oblasti řízení kontinuity podnikání

Obsah kurzu

1. den: Úvod do problematiky systému řízení kontinuity podnikání podle požadavků normy ISO 22301
2. den: Požadavky na systém řízení kontinuity podnikání a certifikační zkouška

Předpoklady

Nejsou požadována žádná předchozí školení nebo jiné znalosti a zkušenosti.

Studijní materiály

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 450 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout.

Návaznosti

PECB ISO 22301 - Lead Implementer, PECB ISO 22301 - Lead Auditor

PECB ISO 22301 - Foundation (CZ)

Vybraný termín:

 Praha

Cena
16 770 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.