Metrolog v organizaci

Základní info

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen metrologům organizací, podnikovým metrologům, správcům měřidel a ostatním pracovníkům působícím v oblasti metrologie.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Obsahem kurzu je seznámení se základní znalosti právních požadavků v oblasti metrologie doplněné o praktický nácvik dovedností a znalostí metrologa.
Podstatnou část kurzu budou tvořit praktické příklady a práce ve skupinách (WS).

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. Pokud účastník úspěšně absolvuje písemnou závěrečnou zkoušku v rozsahu 2 hodin, bude mu vydán CERTIFIKÁT Metrolog organizace.


Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod., 2. den: 9.00 až 15.00 hod.

  • Úvod do metrologie
  • Přehled právních předpisů v metrologii
  • Kategorizace měřidel
  • Zajištění metrologie v organizaci
  • Schémata návaznosti
  • Kalibrace, ověřování
  • Značení a evidence měřidel
  • Interní kalibrace měřidel - základní pravidla
  • Případová studie: kategorizace měřidel, dokumentace měřidel, životní cyklus měřidla
  • Pro zájemce - Písemná závěrečná zkouška

Účastníci po kurzu obdrží na email (který byl uvedený v objednávce) materiály z oblasti metrologie (ukázky metrologické evidence - Excel) a aktuální právní předpisy.

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři
Metrolog v organizaci - periodické školení
Harmonizovaná FMEA - 2019
Analýza systému měření - MSA
Statistická regulace procesu , SPC

Metrolog v organizaci

Vybraný termín:

4.9.2024 –  5.9.2024  Praha

Cena
6 500 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a devět ? Součet zapište číslicemi.