Metoda FMEA

Základní info

Popis kurzu

Metoda FMEA - analýza možnosti vzniku vad - základní kurz jak na to.

Obsah kurzu

Metoda FMEA a její využití při plánování a zlepšování kvality představuje týmovou analýzu možností vzniku vad u posuzovaného návrhu, ohodnocení jejich rizika a návrh a realizaci opatření vedoucích ke zlepšení kvality návrhu. Je to velice efektivní a účinná metoda plánování a zlepšování kvality.

  • Význam zabezpečování kvality v předvýrobních etapách, používané postupy a metody.
  • Základní principy metody FMEA a její přínosy.
  • Druhy FMEA a zásady její aplikace.
  • FMEA návrhu produktu (DFMEA), postup aplikace: analýza současného stavu, hodnocení míry rizika, návrh a realizace opatření ke snížení míry rizika, opětovné hodnocení míry rizika.
  • Příklad FMEA návrhu produktu.
    FMEA procesu (PFMEA), postup aplikace: analýza současného stavu, hodnocení míry rizika, návrh a realizace opatření ke snížení míry rizika, opětovné hodnocení míry rizika.
  • Příklad FMEA procesu. 
  • Praktická aplikace metody FMEA na reálném produktu či procesu (práce v týmech, rozpracování analýzy na vybraném produktu či procesu)

Kurz Metoda FMEA je určen všem zájemcům působícím v oblasti managementu kvality, pracovníkům předvýrobních etap, vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení a všem, kteří usilují o dosažení spokojenosti zákazníků a co nejlepší výsledky podnikání.

Metoda FMEA

Vybraný termín:

5.11.2024  Moravskoslezský kraj

Cena
3 100 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.