Manažer kvality železničního podniku se zaměřením na problematiku řízení rizik podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013

Základní info

Náplň školení

Evropský železniční systém – jeho části a prvky v rámci EU

Interoperabilita železničních systémů - její prvky a technická specifikace (TSI)

Bezpečnost jako jeden ze základních bodů interoperability

Společné bezpečnostní metody (CSM)

Účel, předmět a oblast působení PNK EU 402/2013

Definice a vymezení základních pojmů vyplývajících z PNK EU 402/2013

Významnost změny a její dopad na bezpečnost v procesu řízení rizik, včetně použité metodiky

Institut nezávislého posouzení bezpečnosti v případě významných změn majících vliv na bezpečnost systémů

Záznam o nebezpečí, Analýza rizik, Prohlášení navrhovatele o bezpečnosti, Zpráva o posouzení bezpečnosti vypracovaná nezávislým subjektem pro posuzování

Časový rámec

1 den

 

Lektor

Ing. Jiří Nevřela (Výzkumný Ústav Železniční, a.s.)

 

Další doporučená školení

Manažer kvality (5 dní)

Workshop pro manažery kvality (1 den)

Interní auditor dle ISO 9001 (1 den)

Výměna zkušeností interních auditorů - praktický workshop (1 den)

 

Manažer kvality železničního podniku se zaměřením na problematiku řízení rizik podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013

Vybraný termín:

23.9.2024  Praha 8 - Karlín Upřesnující informace k termínu
09:00 – 16:00 hod.

Cena
3 200 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a sedm ? Součet zapište číslicemi.