Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti

Základní info

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen ZAČÍNAJÍCÍM pracovníkům na pozici manažera kvality zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře nebo budoucím manažerům kvality laboratoře, kteří se na danou pracovní pozici teprve připravují. Školení není vhodné pro stávající manažery kvality laboratoře, kteří mají již dlouholeté zkušenosti z praxe. Stávajícím manažerům kvality laboratoře doporučujeme kurz Manažer kvality zkušební a kalibrační laboratoře - pro pokročilé (ČSN EN ISO/IEC 17025:2018) a Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2023 , praktický nácvik pro manažery kvality zdravotnické laboratoře.
Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Účastníci kurzu se seznámí se základními znalostmi a dovednostmi manažera kvality laboratoře. Pro osvojení vhodných manažerských kompetencí získají odborný přehled o požadavcích normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost, ČSN EN ISO 15189:2023 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a kompetenci nebo ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří, taktéž si osvojí znalosti z oblasti managementu rizik, procesního řízení, metrologie a provádění auditů dle normy ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu. Podstatnou část kurzu tvoří praktické příklady a práce ve skupinách (WS).
Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Máte obavy z prezenčního školení na místě? Upřednostňuje online formu vzdělávání? Vyzkoušejte kurz ONLINE - Manažer kvality laboratoře.
Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ONLINE ŠKOLENÍ
Zkouška připojení a otevření virtuální učebny od 08.30 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 09.00 až 16.00 hod.

 • Požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost a ČSN EN ISO 15189:2023 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a kompetenci a porovnání jejich rozdílů
 • Požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
 • Organizační struktura laboratoře
 • Odpovědnosti a pravomoci v laboratoři
 • Případové studie: organizační struktura, matice odpovědnosti

První den jsou účastníci rozděleni do dvou skupin, v rámci každé skupiny dochází k samostatnému výkladu normy ČSN EN ISO 15189:2013 / ČSN EN ISO 15189:2023 nebo ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

2. den: 09.00 až 16.00 hod.
 • Politika a cíle kvality - tvorba a řízení
 • Řízení dokumentů a záznamů v laboratoři
 • Procesní řízení, management rizik a zlepšování
 • Monitorování a měření procesů - indikátory kvality
 • Případové studie: cíle kvality, vedení záznamů, Ishikawa diagram, vývojový diagram, procesní mapa, management rizik (nestrannosti, procesů), kritéria pro hodnocení výkonnosti procesu (indikátory kvality)
3. den: 09.00 až 16.00 hod.
 • Neshody, nápravná a preventivní opatření
 • Metrologie v laboratoři
 • Reagencie a spotřební materiál - evidence a kontrola funkčnosti
 • Pracovníci laboratoře - odborná způsobilost, kompetence, vzdělávání a hodnocení výkonnosti
 • Nakupování služeb a dodávek - výběr a hodnocení dodavatelů
 • Případové studie: kategorizace měřidel, vedení záznamů k měřidlům, kritéria pro hodnocení dodavatelů
4. den: 09.00 až 15.00 hod.
 • Interní audity v laboratoři dle ČSN EN ISO 19011:2019 a odpovědnost manažera kvality
 • Metody a techniky auditování
 • Přezkoumání systému managementu - rozsah, zpráva pro přezkoumání, základní zásady
 • Základní právní předpisy platné pro laboratoře
 • Doporučená literatura pro další osobní rozvoj, dokumenty MPA a doporučení odborných společností
 • Případové studie: program auditů, záznamy z auditů, záznam o neshodě

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Vedoucí a manažer kvality laboratoře I.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře II.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře III.

Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře V.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VI.
Vedoucí a manažer kvality laboratoře VII.

Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti

Vybraný termín:

16.9.2024 –  19.9.2024  Praha

Cena
11 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.