Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Management rizik v laboratoři

Základní info

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům laboratoře, kteří odpovídají za management rizik včetně stanovení opatření k eliminaci nebo snížení rizik v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a
ČSN EN ISO 15189:2013. Kurz je vhodný pro všechny pracovníky, kteří jsou zapojeni do vlastního procesu managementu rizik nebo s ním musí být seznámeni. Součástí kurzu je návrh postupu managementu rizik včetně různých nástrojů a metod, které jsou vhodné pro identifikaci a hodnocení rizik nestrannosti a procesů. Návrh managementu rizik vyplývá z technických norem pro management rizik
: ČSN ISO 31000 Management rizik - Směrnice, ČSN ISO 31010 Management rizik , Techniky posuzování rizik. Podstatnou část kurzu tvoří případové studie a práce ve skupinách.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Součástí je metodický přístup k managementu rizik nestrannosti a procesů laboratoře. Seznámíte se s nástroji a metodami, které se obvykle k identifikaci, analýze a hodnocení rizik používají a současně se naučíte stanovit opatření k eliminaci nebo snížení rizik podle výsledku hodnocení rizik. Podstatnou část kurzu tvoří případové studie a práce ve skupinách.


Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

Program: 9.00 až 16.00 hod.

  • Úvod do managementu rizik
  • Procesy laboratoře a management rizik procesů
  • Nástroje a metody používané pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizik
  • Opatření ke snížení nebo eliminaci rizik
  • Management rizik nestrannosti
  • Praktické ukázky postupů a záznamů z managementu rizik nestrannosti a procesů
  • Případové studie: analýza rizik nestrannosti, management rizik procesu, návrh opatření

Lektor: Ing. Alena Fischerová, Ing. Martina Dvořáková, Ing. Lenka Kohoutová


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

Harmonizovaná FMEA (verze 2019)
Manažer kvality laboratoře - základní znalosti a dovednosti
Vedoucí laboratoře - organizace a řízení provozu laboratoře

Vedoucí laborant/ka zdravotnické laboratoře

Management rizik v laboratoři

Vybraný termín:

28.11.2022  Praha

Cena
3 800 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a osm ? Součet zapište číslicemi.