Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Management rizik

Základní info

Pro koho je kurz přínosný?
Seminář je určen vedoucím pracovníkům, manažerům a auditorům, jejichž úloha spočívá mimo jiné i v řízení rizik.
Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Seznámíte se s nástroji řízení rizik, které lze použít v systémech managementu organizace nebo laboratoře (kvalita, životní prostředí, bezpečnost práce, apod.).

Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezence posluchačů: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9:00 hod.

Program: 9.00 až 16.00 hod.

  • Úvod do Managementu rizik
  • Metody pro identifikaci rizik
  • Metody pro hodnocení rizik
  • Opatření ke snížení a eliminaci rizik
  • Řízení změn a management rizik
  • Případové studie: Management rizik procesu, kritéria pro hodnocení rizik, návrh opatření
  • Praktické ukázky: SW řešení (Excel) identifikace a hodnocení rizik

Lektor: Ing. Alena Fischerová, Ing. Martina Dvořáková, Ing. Lenka Kohoutová, Bc. Dana Ponikelská, MBA


Pro další rozvoj doporučujeme účastníkům kurzy:

FMEA - praktický nácvik a příklady použití

Management rizik

Vybraný termín:

30.3.2020  Praha

Cena
2900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.