Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3

kurz

Základní info

S ohledem na procesní přístup a příslušné specifické požadavky zákazníka je absolvování tohoto kurzu základem kvalifikace auditorů procesů podle VDA 6.3. Pro audity procesů v oblasti služeb, nabízíme speciální kurz "

/www.csq.cz/kurzy/auditor-procesu-vda-63-pro-sluzby>Auditor procesu VDA 6.3 služby".

Úvodní seznámení se základy auditování procesů zahrnuje všeobecné požadavky, metody, principy, schéma hodnocení a analýzu rizik.

Další část je věnována kompletnímu vysvětlení katalogu otázek, který je uspořádaný podle prvků auditu procesu tak, aby bylo možné v celém dodavatelském řetězci identifikovat příslušná rizika a odpovídající potenciál ke zlepšení. Následně jsou významné a důležité poznatky procvičeny v případových studiích.

Informace o novém webovém analytickém nástroji VDA 6.3 najdete

zde.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pracovníkům, jejichž úlohou je zabezpečování a provádění interních nebo externích auditů procesů vývoje a výroby hmotných produktů. Je rovněž určen pro auditory procesu jako externích poskytovatelů služby (externí auditor nezávislé třetí strany).

Kurz je dále vhodný pro všechny pracovníky, kteří se s auditem procesu setkají jako auditovaní – např. manažeři všech úrovní, zejména manažerů kvality, mistři výroby, pracovníci nákupu, kontrolory, logistiky, skladu, laboratoří a zkušeben. 

Co Vám kurz přinese?

Cílem kurzu je pochopit a zvládnout audit procesu jako metodu určenou pro nezávislou analýzu, hodnocení a zlepšování procesů návrhu a vývoje produktu a procesu a procesů sériové výroby hmotných produktů. Základ auditu procesu, katalog otázek a hodnotící schéma auditu procesu VDA 6.3, je vhodný jak pro výrobce automobilů, tak pro celý dodavatelský řetězec, nezávisle na velikosti organizace. Součástí kurzu je i seznámení s analytickým nástrojem VDA QMC pro vyhodnocování auditu procesu. Informaci o tomto nástroji najdete zde.

Pro audity procesů v oblasti služeb, nabízíme speciální kurz "Auditor procesu VDA 6.3 služby".

Obsah kurzu:

Zahájení, přivítání a seznámení účastníků

První, úvodní část, představuje seznámení s publikací Audit procesu VDA 6.3.  Zahrnuje dále uvedené kapitoly této publikace a je založena na vysvětlení základních požadavků a principů auditování procesu, včetně analýzy rizik:

 • kapitola 1 Úvod
 • kapitola 2 Pokyny k užívání
 • kapitola 3 Požadavky na auditory
 • kapitola 4 Proces auditování


Druhá část je věnována potenciální analýze:

 • kapitola 5 Potenciální analýza (prvek P1)

Třetí část je zaměřena na hodnocení auditu procesu podle VDA 6.3, včetně seznámení s analytickým nástrojem VDA QMC pro hodnocení auditu:

 • kapitola 6 Hodnocení auditu – hmotné produkty (včetně zprávy z auditu)

Čtvrtá část se věnuje základnímu nástroji auditora procesu – katalogu otázek. Podrobně vysvětluje minimální požadavky nutné pro hodnocení katalogových otázek a uvádí příklady realizace (důkazů) splnění těchto požadavků: 

kapitola 7 Katalog otázek (prvky P2 – P7)

 • prvek P2 - Management projektu
 • prvek P3 - Plánování návrhu a vývoje produktu a procesu
 • prvek P4 - Realizace návrhu a vývoje produktu a procesu
 • prvek P5 - Management dodavatelů
 • prvek P6 – Proces výroby
 • prvek P7 - Péče o zákazníky/spokojenost zákazníků/servis

Součástí kurzu jsou workshopy zaměřené na:

 • analýzu rizik
 • přiřazení zjištění z auditu katalogovým otázkám a jejich hodnocení 
 • hodnocení auditu procesu a přeřazování 
 • dílčí prvky procesu výroby (P61 – P6.6)
 • případová studie zaměřená na zpracování konkrétních zjištění z auditu (zjištění – riziko – otázka VDA 6.3 – hodnocení stupně splnění požadavku)

Ověření znalostí (test)
Závěr kurzu

Požadavky na vzdělání a praxi: 

  Odborné znalosti:
  • znalost nástrojů a metod managementu kvality (např. VDA-RGA, DoE, FMEA, FTA, PPF, SPC, SWOT, metoda 8D)
  • kvalifikace auditora (vyjednávání, řešení konfliktů, techniky auditování)
  • znalosti relevantních specifických požadavků zákazníků
  • znalosti relevantních požadavků systémů managementu (např. ISO/TS 16949 příp. IATF 16949, DIN EN ISO 9001, VDA 6.1)
  • znalosti specifické pro produkt a proces
      Profesní zkušenosti:
       Interní auditor procesu:
       • minimálně 3 roky zkušeností (od 2 let profesních zkušeností je možno zohlednit dobu vzdělávání v organizaci) zejména ve výrobních organizacích automobilového průmyslu, z toho minimálně 1 rok v managementu kvality.
       Auditor procesu v dodavatelském řetězci:
       • minimálně 5 let zkušeností (od 3 let profesních zkušeností je možno zohlednit dobu vzdělávání v organizaci) zejména ve výrobních organizacích automobilového průmyslu, z toho minimálně 2 roky zkušeností v managementu kvality.
         Auditor procesu jako externí poskytovatel služby
         • Minimálně 5 let zkušeností (od 3 let profesních zkušeností je možno zohlednit dobu vzdělávání v organizaci) zejména ve výrobních organizacích automobilového průmyslu, z toho minimálně 2 roky zkušeností v managementu kvality.


         Doba trvání kurzu:

         4 dny

         Odborný garant:

         VDA QMC, Ing. Pavel Řezníček, CSc.

         Lektoři:

         Ing. Elena Stibůrková

         Petr Šabata

         Bc. Jaroslav Másilko, M.Eng.

         Václav Maixner

         Ing. Michal Jančok

         Ing. Lukáš Domin

         Mgr. Roman Brziak

         Učební materiály:

         Účastníci kurzu obdrží aktuální publikaci VDA 6.3.

         Forma ukončení:

         Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném ověření znalostí (testu) obdrží osvědčení  VDA QMC o absolvování kurzu (kvalifikaci). 

         Při splnění pouze minimální 80 % docházky obdrží účastník osvědčení  VDA QMC o účasti na kurzu.

         Při neúspěšném ověření znalostí (testu), může účastník požádat o opakování ověření znalostí, které je zpoplatněno v hodnotě 500 Kč bez DPH.

         Doporučení:

         Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k

         /www.csq.cz/personalni-certifikace/auditor-vda-63-prvotni-zkouska-recertifikace-po-3-letech>certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

         Odpovědi na některé z Vašich otázek k nové kvalifikaci VDA 6.3 naleznete 

         zde.

         Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace 

         inzenyr-v-dodavatelskem-retezci>Inženýr v dodavatelském řetězci.
         Počet kreditů: 4

         Bližší informace:

         Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225

         lukesova@csq.cz

         Související kurzy:

         /www.csq.cz/kurzy/interni-auditor-iso-9001-a-iatf-16949-1>Interní auditor ISO 9001 a IATF

         /www.csq.cz/kurzy/vda-2-uvolneni-vyrobniho-procesu-a-produktu-1> VDA 2 Uvolnění výrobního procesu a produktu

         /www.csq.cz/kurzy/zajistovani-stupnu-zralosti-pro-nove-dily-1>Zajištění stupně zralosti pro nové díly

         /www.csq.cz/kurzy/specificke-pozadavky-oems>Specifické požadavky OEMs

         /www.csq.cz/kurzy/harmonizovana-fmea-2019>Harmonizovaná FMEA

         /www.csq.cz/kurzy/harmonizovana-fmea-vda-a-aiag-licencni-kurz-vda-qmc>Harmonizovaná FMEA VDA a AIAG

         /www.csq.cz/kurzy/automotive-core-tools-pro-systemove-auditory-a-auditory-procesu>ACT VDA

         Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3

         Vybraný termín:

         22.11.2021  Praha

         Cena
         20490 Kč + 21 % DPH

         Kontakt na dodavatele získáte po registraci

         Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

         Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

         Nebo použijte poptávkový formulář.