Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3

Základní info

S ohledem na procesní přístup a příslušné specifické požadavky zákazníka je absolvování tohoto kurzu základem kvalifikace auditorů procesů podle VDA 6.3. Pro audity procesů v oblasti služeb, nabízíme speciální kurz "

/www.csq.cz/kurzy/auditor-procesu-vda-63-pro-sluzby>Auditor procesu VDA 6.3 služby ".

Úvodní seznámení se základy auditování procesů zahrnuje všeobecné požadavky, metody, principy, schéma hodnocení a analýzu rizik.

Další část je věnována kompletnímu vysvětlení katalogu otázek, který je uspořádaný podle prvků auditu procesu tak, aby bylo možné v celém dodavatelském řetězci identifikovat příslušná rizika a odpovídající potenciál ke zlepšení. Následně jsou významné a důležité poznatky procvičeny v případových studiích.

Informace o novém webovém analyticém nástroji VDA 6.3 najdete

zde.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pracovníkům z oblasti managementu kvality organizace, jejichž úlohou je provádění interních auditů procesu nebo auditů procesu v dodavatelském řetězci. Externím auditorům nezávislé, třetí strany, kteří provádějí audity procesu jako nakupovanou službu.

Co Vám kurz přinese?

Tento kurz vás seznámí se základními požadavky auditu procesu a umožní vám jeho komplexní použití v automobilovém průmyslu. To potom vede k nápravě, stabilizaci a optimalizaci auditovaných procesů. Znalosti jsou v kurzu rozvíjeny, objasňovány a procvičovány v případových studiích. Cílem je zajistit spolehlivé hodnocení auditu procesu.

Obsah kurzu:

 • Vazba na další požadavky
 • Přehled tří různých typů auditů a vysvětlení rozdílů
 • Přehled obsahů jednotlivých kapitol VDA 6.3
 • Úvod do přístupu orientovaného na proces a k analýze rizik podle modelu "želva"
 • Proces auditování od vytvoření programu auditů k uzavření auditu
 • Plánování a provedení auditu procesu
 • Schéma hodnocení auditu procesu
 • Kodex jednání auditorů procesu
 • Obsah prvku procesu 2 - Management projektu
 • Obsah prvku procesu 3 - Plánování návrhu produktu a procesu
 • Obsah prvku procesu 4 - Realizace návrhu produktu a procesů
 • Obsah prvku procesu 5 - Management dodavatelů
 • Obsah prvku procesu 5 - Management dodavatelů
 • Obsah prvku procesu 6 - Analýza procesu výroby
 • Obsah prvku procesu 7 - Péče o zákazníky/spokojenost zákazníků/servis
 • Přiřazování a hodnocení zjištění auditu
 • Zpráva z auditu, dokumentace a závěr
 • Obsah prvku procesu 1 - Potenciální analýza
 • Představení aktuálních SI (Sanctioned Interpretation/Závazné interpretace) a FAQ (Frequently Asked Questions/Často kladené otázky)

Požadavky na vzdělání a praxi:

 • Znalost hlavních nástrojů a metod managementu kvality
 • Znalost příslušných požadavků systémů managementu
 • Znalost specifických požadavků příslušného zákazníka
 • Znalost specifických požadavků pro produkt a proces v předpokládané oblasti použití
 • Odpovídající pracovní zkušenosti v souladu s požadavky VDA 6.3
 • Kvalifikace auditora podle ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systému managementu (jen pro auditory dodavatelů a externí auditory, kteří provádějí audity procesu jako nakupovanou službu nebo účastníky kurzu, kteří chtějí dodatečně složit zkoušku "certifikovaný auditor procesu").


Doba trvání kurzu:

4 dny

Odborný garant:

VDA QMC, 

Ing. Pavel Řezníček, CSc.

Učební materiály:

Účastníci kurzu obdrží aktuální publikaci VDA 6.3.

Forma ukončení:

Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci.

Při splnění minimální 80 % docházky obdrží účastník pouze VDA QMC osvědčení o absolvování.

Při neúspěšném složení závěrečného testu může účastník požádat o opakování testu, které je zpoplatněno částkou 500 Kč bez DPH.

Doporučení:

Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k

/www.csq.cz/personalni-certifikace/auditor-vda-63-prvotni-zkouska-recertifikace-po-3-letech>certifikační zkoušce u certifikačního orgánu.

Odpovědi na některé z Vašich otázek k nové kvalifikaci VDA 6.3 naleznete 

zde.

Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace 

inzenyr-v-dodavatelskem-retezci>Inženýr v dodavatelském řetězci.
Počet kreditů: 4

Bližší informace:

Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225

lukesova@csq.cz

Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3

Vybraný termín:

18.2.2020  Olomoucký kraj

Cena
20490 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a deset ? Součet zapište číslicemi.