KONTROLNÍ PLÁN – ELIMINACE REKLAMACÍ

kurz

Základní info

Cíl kurzu:

Jednoduše i lajkům vysvětlit, jaký je rozdíl mezi "vyrobenou" a "vykontrolovanou" kvalitou. Inspirovat i odborníky,
jak zdokonalit stávající kontrolní plány. Dodávat kvalitní výrobky, nemít reklamace, nepotřebovat vstupní kontrolu.

Cílová skupina:

Pro všechny ředitele, kteří chtějí vědět, co mají požadovat od svých pracovníků kvality. Pro techniky, aby uměli spolupracovat s pracovníky kvality, když do technologického postupu zakomponovávají kontroly s přidanou hodnotou. Pro všechny pracovníky výroby, aby chápali, že kontrola nám pomáhá, chrání nás, naše výplaty a zákazníky. Pro pracovníky nákupu, aby věděli, co požadovat od dodavatelů.

Obsahová náplň:

− Dnešní podnikatelské prostředí
− Kvalita výrobku, co kontrolovat a proč
− Rozdíl mezi kontrolami výrobku a procesu
− Histogram a stabilita
− Rozdíl mezi “vyrobenou” a “vykontrolovanou” kvalitou
− Úvod do SPC
− Úvod do statistické přejímky srovnáváním
− Účinnost 100%ní kontroly
− Kontrolní technologie
− Kontrolní plán se zárukou na kvalitu
− Diskuse

KONTROLNÍ PLÁN – ELIMINACE REKLAMACÍ

Vybraný termín:

 Praha

Cena
9 000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.