IX. SPC

seminář

Základní info

SPC – Statistical process controll – statistické řízení procesů patří mezi efektivní analytické metody, které umožňují sledovat a zlepšovat kvalitu výrobních procesů nebo procesů poskytování služeb v „reálném čase“.
Obsah semináře:
- analýza procesu
- sběr dat, analýza dat a interpretace
- volba a použití vhodných nástrojů a prostředků
- diskuse

IX. SPC

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena
Částka je odvislá od konkrétního počtu účastníků a typu školení.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.