ISO/IEC 42001 Lead Implementer

Základní info

Školicí kurz ISO/IEC 42001 Lead Implementer poskytuje účastníkům základní kompetence potřebné k efektivnímu plánování, implementaci, správě, monitorování, údržbě a neustálému zlepšování systému řízení umělé inteligence (AIMS).

Po úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu budete schopni:

  • Vysvětlit základní pojmy a principy AIMS založené na ISO/IEC 42001
  • Interpretovat požadavky ISO/IEC 42001 na AIMS z pohledu implementátora
  • Iniciovat a plánovat implementaci AIMS na základě ISO/IEC 42001 s využitím metodiky IMS2 PECB a dalších osvědčených postupů
  • Podporovat organizaci při provozu, údržbě a neustálém zlepšování AIMS na základě ISO/IEC 42001 Připravte organizaci na certifikační audit třetí strany

Vzdělávací přístup

  • Tento školicí kurz kombinuje teoretické koncepty a praktické příklady založené na aplikacích umělé inteligence v reálném světě a umožňuje účastníkům pochopit praktické aspekty implementace AIMS.
  • Školicí kurz obsahuje cvičení typu esej a kvízy s možností výběru z několika možností, z nichž některé jsou založeny na scénářích.
  • Účastníci jsou vyzýváni, aby spolupracovali a zapojovali se do smysluplných diskusí s ostatními studenty při řešení kvízů a cvičení.
  • Formát kvízu přesně odpovídá formátu certifikační zkoušky a zajišťuje, že účastníci jsou na zkoušku dobře připraveni.

Poplatky za certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení.

Účastníkům, kteří se školení zúčastnili, bude vystaveno potvrzení o absolvování kurzu v hodnotě 31 kreditů CPD (Continuing Professional Development).

ISO/IEC 42001 Lead Implementer

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
39 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.