ISO/IEC 27002 Lead Manager

Základní info

ISO/IEC 27002 je mezinárodní norma, která poskytuje pokyny pro výběr a implementaci kontrol bezpečnosti informací a pro implementaci norem a postupů pro bezpečnost informací. Je použitelný pro organizace všech průmyslových odvětví nebo velikostí. ISO/IEC 27002 lze použít k vytvoření pokynů pro řízení bezpečnosti informací přizpůsobených konkrétnímu kontextu organizace.

Kurz ISO/IEC 27002 Lead Manager umožňuje účastníkům získat komplexní znalosti a porozumět implementaci a řízení řízení bezpečnosti informací na základě ISO/IEC 27002.

Kurz ISO/IEC 27002 Lead Manager umožňuje účastníkům rozvíjet potřebné znalosti a dovednosti pro podporu organizace při efektivním určování, zavádění a řízení kontrol bezpečnosti informací. Kurz poskytuje informace, které účastníkům pomohou interpretovat ovládací prvky ISO/IEC 27002 ve specifickém kontextu organizace.

PECB ISO/IEC 27002 Lead Manager Certifikace prokazuje, že jste získali nezbytnou odbornost pro stanovení adekvátních kontrol zabezpečení informací potřebných k léčbě rizik identifikovaných procesem hodnocení rizik.

Po kurzu následuje zkouška. Pokud zkoušku úspěšně zvládnete, můžete požádat o pověření “PECB Certified ISO/IEC 27002 Lead Manager”.

Náklady na certifikát a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

ISO/IEC 27002 Lead Manager

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
39 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.