ISO/IEC 20000 Lead Implementer

Základní info

Představte si, že vaše organizace má nástroj, který podporuje každý krok životního cyklu služby, od nápadu po plánování, od dodání až po zlepšení. Takový nástroj existuje ve formě systému řízení služeb, založeného na mezinárodně uznávané normě: ISO/IEC 20000-1.

Výhody implementace systému řízení služeb (SMS) založeného na požadavcích ISO/IEC 20000-1 jsou rozmanité: systém řízení je založen na struktuře vysoké úrovně ISO (HLS), která umožňuje snadnější integraci se stávajícími systémy řízení, standard obsahuje postupy, které se osvědčily jako užitečné v odvětví řízení služeb, požadavky uvedené v odstavcích 4–10 umožňují organizaci vytvořit strukturovaný přístup k řízení činností poskytování služeb a přinášet hodnotu svým zákazníkům, norma umožňuje organizaci vytvořit základy, které může v budoucnu zlepšit.

Kurz si klade za cíl poskytnout hluboké pochopení požadavků ISO/IEC 20000-1, stejně jako osvědčených postupů a přístupů používaných pro implementaci a následnou údržbu systému řízení služeb.

Po absolvování vzdělávacího kurzu můžete složit zkoušku. Pokud budete úspěšní, můžete požádat o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer“ potvrzuje vaše odborné schopnosti a způsobilost při implementaci SMS na základě požadavků ISO/IEC 20000-1.

Náklady na certifikaci a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

ISO/IEC 20000 Lead Implementer

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
19 950 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.