ISO/IEC 20000 Lead Auditor

Základní info

Představte si, že vaše organizace má nástroj, který podporuje každý krok životního cyklu služby, od nápadu po plánování, od dodání až po zlepšení. Takový nástroj existuje ve formě systému řízení služeb, založeného na mezinárodně uznávané normě: ISO/IEC 20000-1.

Výhody zavedení systému řízení služeb (SMS) založeného na požadavcích ISO/IEC 20000-1 jsou rozmanité: systém řízení je založen na struktuře vysoké úrovně ISO (HLS), která umožňuje snadnější integraci se stávajícími systémy řízení, standard obsahuje postupy, které se osvědčily jako užitečné v odvětví řízení služeb, požadavky uvedené v odstavcích 4–10 umožňují organizaci vytvořit strukturovaný přístup k řízení činností poskytování služeb a přinášet hodnotu svým zákazníkům, norma umožňuje organizaci vytvořit základ, který může v budoucnu zlepšit.

Kurz si klade za cíl poskytnout hluboké pochopení požadavků ISO/IEC 20000-1, stejně jako osvědčených postupů a přístupů používaných pro implementaci a následnou údržbu systému řízení služeb.

Po absolvování  kurzu můžete složit zkoušku. Pokud u zkoušky uspějete, můžete požádat o pověření „PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer“ potvrzuje vaše odborné schopnosti a způsobilost při implementaci SMS na základě požadavků ISO/IEC 20000-1.

Náklady certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení.

ISO/IEC 20000 Lead Auditor

Vybraný termín:

9.12.2024 –  14.12.2024  ONLINE

Cena
39 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.