ISO 9001 Lead Implementer

Základní info

PECB ISO 9001 Lead Implementer je pětidenní kurz, jehož cílem je pomoci vám zlepšit kompetence nezbytné pro vytvoření, implementaci, provoz, údržbu a neustálé zlepšování QMS. Tento kurz si klade za cíl vybavit vás hlubokými znalostmi požadavků ISO 9001 a také osvědčenými postupy a přístupy používanými pro implementaci a následnou údržbu QMS.

Účastí na tomto školicím kurzu můžete organizacím pomoci využívat strukturovaný a na důkazech založený přístup k řízení kvality jejich produktů a služeb. Kromě toho se také dozvíte o důležitosti zaměření na zákazníka a výhodách nastavení základů organizační kultury, která umožňuje a podporuje kvalitu.

Po školení následuje certifikační zkouška „PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer“. UKAS accredited a mezinárodně uznávaný certifikát „PECB ISO 9001 Lead Implementer“ potvrzuje vaši způsobilost zavádět QMS na základě požadavků ISO 9001.

Náklady na certifikaci a zkoušky jsou zahrnuty v ceně školení.

ISO 9001 Lead Implementer

Vybraný termín:

9.10.2023 –  14.10.2023  ONLINE

Cena
39 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a deset ? Součet zapište číslicemi.