ISO 9001:2015 Transition

Základní info

V naší současné globalizované ekonomice a složitých dodavatelských řetězcích platí přísloví Johna Ruskina: „Kvalita není nikdy náhoda. Je to vždy výsledek úsilí“ je dnes ještě důležitější než v den, kdy to řekl. Organizace se nemohou spoléhat na náhodu a doufat, že budou dodávat kvalitní produkty a služby; místo toho musí zavést konzistentní a plánovaný přístup k řízení kvality. S více než milionem certifikovaných organizací po celém světě zůstává ISO 9001 nejznámějším světovým standardem, který organizacím poskytuje strukturovaný přístup k řízení kvality a pomáhá jim trvale poskytovat produkty a služby, které splňují a kde je to možné i překračují požadavky zákazníků.

Kurz ISO 9001:2015 vám umožní důkladně porozumět rozdílům mezi ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Během tohoto kurzu budete schopni získat potřebné znalosti pro podporu organizace při plánování a implementaci procesu přechodu z ISO 9001:2008 QMS na ISO 9001:2015 včas.

Poté, co se seznámíte s novými koncepty a požadavky normy ISO 9001:2015, se můžete zúčastnit zkoušky a požádat o certifikát „PECB Certified ISO 9001:2015 Transition“. Držením přechodného certifikátu PECB budete moci prokázat, že máte praktické znalosti a odborné schopnosti k úspěšné aplikaci změn ISO 9001:2015 na stávající QMS.

Náklady na certifikaci a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

ISO 9001:2015 Transition

Vybraný termín:

24.7.2023 –  26.7.2023  Online

Cena
16 800 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.