ISO 50001:2018 - seznámení s požadavky standardu

kurz

Základní info

Kurz je přínosný pokud…

 • Pracujete v organizaci, která se chystá zavést, nebo která již má zavedený, systém energetického managementu podle normy ISO 50001:2018 a chcete se seznámit s požadavky, které se týkají také vaší pozice.
 • Pracujete v organizaci na jakékoliv pozici, které se energetický management týká.
 • Chystáte se na pozici pracovníka energetického managementu a potřebujete rozšířit své znalosti o fungování celého systému hospodaření s energií.
 • Jste na pozici pracovníka, který má starosti jeden nebo více systému managementu (např. oblast životního prostředí a bezpečnosti práce) a potřebujete pochopit i systém energetického managementu z důvodů integrace všech systémů.

Co se naučíte…

 • Seznámíte se se základními požadavky vyplývající z Annexu SL, které jsou společné pro všechny systémy managementu.
 • Pochopíte, na jakých principech je systém energetického managementu založen a jak se tyto principy promítají do požadavků normy ISO 500001:2018.
 • Pochopíte požadavky ISO 50001 a jejich vzájemné propojení.
 • Získáte základní představu o tom, jak splňovat požadavky normy ve vaší organizaci a jak probíhá proces certifikace.
 • Pochopíte, jaké zainteresované strany vnější i vnitřní působí na váš systém hospodaření s energií.
 • Pochopíte, co se rozumí pojmem procesní řízení organizace a co se rozumí riziky v systému energetického managementu.
 • Naučíte se zvažovat rizika a příležitosti v rámci kontextu celé organizace i jednotlivých procesů.
 • Budete schopni interpretovat požadavky ISO 50001 a jejich dopad systém energetického managementu ve Vaší organizaci.
 • Pochopíte pojmy jako je kontext, rizika a příležitosti a energetická spotřeba organizace a jejich procesů.
 • Naučíte se využívat cyklus PDCA ke snižování energetické náročnosti procesů i celé organizace.
 • Forma častých diskusí s lektorem a ostatními účastníky kurzu vám umožní lepší pochopení požadavků standardu a jejich plnění ve Vaší organizaci i proces certifikace EnMS.

Co byste měli znát…

 • Výhodou je základní povědomí o jakémkoliv systému řízení.

 

ISO 50001:2018 - seznámení s požadavky standardu

Vybraný termín:

 Praha
00:00 – 00:00 hod.

Cena
5 690 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.