ISO 22301 Lead Implementer

Základní info

Jako mezinárodní standard pro systém řízení kontinuity podnikání je kurz ISO 22301 navržen tak, aby chránil, snižoval pravděpodobnost výskytu, připravoval se na rušivé incidenty, reagoval na ně a zotavoval se z nich, když nastanou. Díky systému řízení kontinuity podnikání je vaše organizace připravena detekovat hrozby a předcházet jim.

Žádné dvě katastrofy na světě nezpůsobí stejné škody. Mezi nepředvídatelností přírodních katastrof, narušení bezpečnosti informací a incidentů různé povahy vám připravenost může pomoci vyniknout z davu a předvídat budoucnost vašeho podnikání. Ve světle toho je správné plánování zásadní pro zmírnění rizik, vyhýbání se následkům, vyrovnávání se s negativními dopady katastrof a incidentů, ale zároveň pro pokračování každodenních operací, aby potřeby zákazníků nezůstaly nenaplněné.

Organizace mohou dosáhnout pokroku směrem k pochopení a řízení katastrof, incidentů a rizik zavedením systému BCMS založeného na ISO 22301. Společnost PECB proto navrhla toto školení tak, aby připravilo účastníky na implementaci systému řízení kontinuity podnikání (BCMS) v souladu s požadavky normy ISO 22301. Účast na tomto školení vám umožní získat komplexní pochopení osvědčených postupů řízení kontinuity podnikání systém a být schopen vytvořit rámec, který organizaci umožní pokračovat v efektivním provozu během rušivých událostí.

Po absolvování školicího kurzu můžete absolvovat zkoušku a pokud ji úspěšně složíte, můžete požádat o pověření „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer“ prokáže, že máte odborné schopnosti a praktické znalosti pro implementaci BCMS na základě požadavků ISO 22301 v organizaci.

Náklady na certifikaci a zkoušku jsou zahrnuty v ceně školení.

ISO 22301 Lead Implementer

Vybraný termín:

17.4.2023 –  22.4.2023  Online

Cena
39 900 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.