Investigace kořenových příčin reklamací a neshod

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Pomoci pochopit zjišťování příčin a variability problémů, na které se díváme každý den a jen provozní slepota nám brání je odhalit. Poskytnout účastníkům jednoduché metody, které, pokud jsou realizovány skutečně a nikoli jen papírově pro auditory, umožní nacházet kořenovou příčinu problému a nastavovat nápravná a preventivní opatření.

Určeno pro

Pro všechny, kteří jsou zapojeni do řešení „problémů“, řízení neshod, reklamací, investigací kořenových příčin v rámci dodavatelské kvality apod. a pro všechny kdo jsou zapojeni do zlepšování. Manažerům, vedoucím pracovních týmů i pracovníkům útvarů kvality, inženýrům, vedoucím kontrol apod.

Obsah kurzu

  • Identifikování příčin problému
  • Řízení neshod a reklamací
  • Příčiny variability 6M
  • Zpracování dat – formulář, korelační diagram, Paretova analýza…
  • Diagram příčin a následků – Ishikawa
  • Použití metody 5 Why / 5 x proč – proč jsme vyrobili, proč jsme neodhalili
  • Metoda IS x IS NOT
  • A další používané metody v rámci investigace kořenových příčin neshod a reklamací
  • Týmová cvičení na procvičování jednotlivých metod

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Kurz 16.11.2023 bude školit Ing. Jiří Chaloupka.

Vypsané termíny na rok 2024 školí Ing. Helena Nováková.

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Investigace kořenových příčin reklamací a neshod

Vybraný termín:

18.11.2024  Královéhradecký kraj

Cena
4 990 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.