Interný audit systému manažérstva kvality

kurz

Základní info

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu sa podrobne oboznámia s požiadavkami normy ISO 9001:2000 a ich praktickou aplikáciou a vedia pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť interný audit systému manažérstva kvality. Účastníci si počas kurzu pripravia podklady pre realizáciu interného auditu vo vlastnej spoločnosti.


Obsah kurzu:

* Oboznámenie s normamy radu ISO 9000
* Základné princípy normy ISO 9001:2000
* Podrobný výklad požiadaviek normy ISO 9001:2000 - praktická aplikácia požiadaviek v oblastiach:
o Systém manažérstva kvality
o Zodpovednosť vedenia
o Manažérstvo zdrojov
o Realizácia produktu
o Meranie, analýza a zlepšovanie
* Doporučenia pre udržiavanie systému manažérstva kvality


* Interné audity - vysvetlenie pojmov, rozdelenie a základné požiadavky
* Plánovanie interných auditov
* Príprava na vykonanie auditu
* Vykonanie auditu
* Vypracovanie správy z auditu
* Následný dohľad
* Priebežné vypracovávanie cvičení, prípadových štúdií na modelových a reálnych situáciách


Doklad o absolvovaní vzdelávania:

Certifikát KOPEX


Spôsob výučby:

* Dĺžka trvania kurzu je 2 dni.
* Štruktúra kurzu - teória, prípadové štúdie, diskusia - je navrhnutá na základe vysokého pedagogického štandardu.
* Výukové materiály a tempo výuky sú zosúladené s najnovšími poznatkami psychológie výuky a sú zavedené v štandarde ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.
* Miesto konania sa vyberá podľa potrieb účastníkov, pričom doporučujeme realizovať kurz mimo sídla firmy.
* Maximálny počet ľudí v skupine je 9, minimálny 4.
* Pri celodenných kurzoch sa vyučuje 4 hodiny dopoludnia a 4 hodiny popoludní s relaxačnou prestávkou cez obed.
* Miestnosť je pripravená už deň vopred tak, aby sa zabezpečili princípy normy kvality ISO 9001:2000 firmy Kopex s.r.o.
* Lektor kurzu má praktické skúsenosti s realizáciou interných a externých auditov a so zavádzaním systému manažérstva kvality v rôznych typoch organizácií.


Organizačný garant kurzu:

KOPEX spol. s r.o.

Interný audit systému manažérstva kvality

Vybraný termín:

 Košický kraj

Cena
mail@kopex.sk

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.