Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)

Základní info

Prezenční školení probíhá v souladu s protiepidemickými opatřeními.

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz je určen pracovníkům na pozici interního auditora laboratoře, kteří jsou začátečníci v auditování.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Základem je výklad požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost z pohledu interního auditora.
Vlastní postup auditování obsahuje také doporučení normy ČSN EN ISO 19011:2019 - Směrnice pro auditování systémů managementu a její provázanost do laboratoře. Cílem je informování o principech a zásadách auditování a sdílení zkušeností z auditorské praxe.

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PREZENČNÍ ŠKOLENÍ
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezentace účastníků: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9.00 hod.

1. den: 9.00 až 16.00 hod.

  • Systém managementu kvality - základní přehled pro auditora
  • Požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost
2. den: 9.00 až 15.00 hod.
  • Principy a terminologie auditování
  • Proces auditování dle ČSN EN ISO 19011:2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
  • Příprava na audit , příprava plánu auditu, přezkoumání dokumentace, tvorba auditních otázek
  • Audit na místě , zahájení, realizace a ukončení auditu na místě
  • Dokončení auditu - zpracování, schválení a distribuce zprávy z auditu
  • Klasifikace zjištění z auditu (shoda, neshoda)
  • Nápravné opatření
  • Případová studie: příprava plánu auditu, příprava auditních otázek, hodnocení zjištění z auditu

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová


Interní auditor zdravotnické laboratoře (ČSN EN ISO 15189:2013 a ČSN EN ISO 19011:2019)

Vybraný termín:

19.6.2023 –  20.6.2023  Jihomoravský kraj

Cena
5 500 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.